English

Cyrsiau a digwyddiadau

Rydym yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu i reolwyr ac arweinyddion sy’n gweithio ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

  • Cynadleddau ac ysgolion

    Cyfres o ddigwyddiadau ar raddfa fawr sy’n agored i reolwyr ac arweinyddion ar draws holl wasanaethau cyhoeddus Cymru. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i gael mynediad at rai o’r arweinyddion meddwl, damcaniaethwyr arwain a’r siaradwyr mwyaf uchel eu proffil yn y byd.

  • Rhaglenni

    Cyfres o raglenni datblygu arweinyddiaeth sy’n agored i reolwyr ac arweinyddion ar draws holl wasanaethau cyhoeddus Cymru. Rhaglenni dwys hirdymor yw’r rhain, sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddatblygu ystod eang o sgiliau arwain.

  • Cyrsiau byr a dosbarthiadau meistr

    Cyfres o gyrsiau datblygu byr sy’n agored i reolwyr ac arweinyddion ar draws holl wasanaethau cyhoeddus Cymru. Ymyriadau byr ydyw’r rhain, wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddatblygu’n gyflym agwedd benodol ar eich sgiliau arwain.

Os nad oes gan y cwrs y mae gennych chi ddiddordeb ynddo unrhyw ddyddiadau ar y gweill, peidiwch â phoeni! Am ddiweddariadau a rhybuddion tanysgrifiwch i’n rhestr bostio. Pan fydd rhagor o ddyddiadau’n codi, fe rown wybod i chi. Yn y cyfamser, mae croeso i chi bori drwy ein Hadnoddau dysgu a’n Rhwydweithiau.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am unrhyw un o’r cyrsiau hyn, anfonwch e-bost atom ni yn Academi Wales.