English

Cysylltwch â ni

Oes gennych gwestiwn neu oes angen help arnoch? Am gyfrannu i’r wefan? Oes gennych adborth i’w rannu? Dyma sut mae cysylltu â ni.

Dros y ffôn

Mae’n ddrwg gennym ond nid ydym yn cymryd galwadau ffôn ar hyn o bryd, ond os wnewch chi e-bostio academiwales@llyw.cymru, fe wnawn ni ymateb i’ch ymholiad cyn gynted â phosib.

Drwy’r post

Gwnewch chi e-bostio academiwales@llyw.cymru, fe wnawn ni ymateb i’ch ymholiad cyn gynted â phosib.

Gofynnwch am gefnogaeth dysgu a hwyluso pwrpasol

Mae ein tîm hynod brofiad o ymarferwyr datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth yn croesawu’r cyfle i gefnogi eich sefydliad.

Cyfryngau cymdeithasol, ein bwletin, ac ati

Twitter

Dilynwch ni @AcademiWales er mwyn cael ein newyddion diweddaraf, a gwybodaeth am ddigwyddiadau, arweinyddiaeth, rheoli, hyfforddi a mentora, gwelliant parhaus a dysgu a datblygu o fewn y gwasanaethau cyhoeddus.

Instagram

Dilynwch ni ar Instagram.

Bwletin

Y ffordd orau o gael gwybod am yr hyfforddiant diweddaraf yw drwy danysgrifio i’n Bwletin Cyfleoedd.

YouTube

Tanysgrifiwch i Academi Wales YouTube account i weld fideos o’n gweithgareddau dysgu.

Flickr

Ewch i ffrwd Academi Wales Flickr er mwyn gweld lluniau o’n digwyddiadau a’n gweithgareddau.