English

Cyrsiau byr a dosbarthiadau meistr

Cyfres o gyrsiau datblygu byr sy’n agored i reolwyr ac arweinyddion ar draws holl wasanaethau cyhoeddus Cymru. Ymyriadau byr ydyw’r rhain, wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddatblygu’n gyflym agwedd benodol ar eich sgiliau arwain.