English

Cwcis

Yn yr un modd â llawer o wefannau eraill, rydyn ni’n defnyddio cwcis ar y wefan. Darnau bach o wybodaeth sy'n cael eu hanfon gan weinydd gwe at borwr gwe yw cwcis. Mae’n golygu bod y gweinydd yn gallu casglu gwybodaeth o'r porwr.

Mae ein cwcis ni yn casglu gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch cyfeiriad IP, eich system weithredu a'ch defnydd o’n gwefan. Drwy ddal ati i bori drwy'r wefan, rydych chi’n cytuno i ni ddefnyddio cwcis.

Pan fyddwch yn ymweld â’n safle, rydyn ni’n defnyddio cwcis sy’n gwbl angenrheidiol ar gyfer llywio o amgylch y wefan a defnyddio nodweddion sylfaenol y wefan, er enghraifft drwy gynnal eich manylion mewngofnodi tra bo’r sesiwn yn parhau. Rydyn ni hefyd yn defnyddio cwcis i wella ymarferoldeb y wefan, er enghraifft drwy storio unrhyw ddewisiadau a gofnodwyd gennych chi.

Mae ein gwefan yn defnyddio Google Analytics, sef y gwasanaeth ystadegau gwefan a ddefnyddir amlaf. Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, bydd Google Analytics yn storio cwci ar eich cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Defnyddir y cwci hwnnw wedyn i ddarparu data i ni am y defnydd o’r wefan, sy’n ein helpu i wella’r profiad i’n defnyddwyr. Mae hyn yn golygu y gallwn gyfrif y nifer o bobl sy’n ymweld â’r wefan, a dadansoddi i weld pa dudalennau yw’r rhai mwyaf poblogaidd. Yn gyfnewid am y gwasanaeth y mae’n ei ddarparu, mae Google yn gallu cael mynediad at y data dadansoddol a gedwir gan y cwci. Nid yw Google yn cael mynediad drwy’r wefan hon at ddata a fyddai’n caniatáu adnabod defnyddwyr penodol, fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost na’ch manylion mewngofnodi.

Cewch wrthod derbyn cwcis drwy droi ymlaen y gosodiad yn eich porwr sy’n eich galluogi i atal gosod cwcis; dewiswch ‘Help’ ar y bar dewislenni yn eich porwr, dylech wedyn ddod o hyd i ystod o wahanol opsiynau mewn perthynas â chwcis. Ond, os ydych chi'n dewis y gosodiad hwn, mae'n bosibl na fyddwch yn gallu cael mynediad at rai mannau penodol ar y wefan. Os nad ydych wedi newid gosodiad eich porwr i wrthod cwcis, bydd ein system yn cynhyrchu cwcis pan fyddwch yn mewngofnodi i'r wefan.

I gael gwybod mwy am gwcis, ewch i http://cookiecentral.com (dolen allanol).